Chi tiết tin - Xã Lìa - Hướng Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LÌA PHỐI HỢP VỚI PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN

10:26, Thứ Năm, 26-10-2023

Thực hiện Kế hoạch về công tác tuyên truyền Pháp luật trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã Lìa đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ thôn và Nhân dân trên địa bàn xã.

 

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh