Chi tiết tin - Xã Lìa - Hướng Hóa

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN VÀ VĂN PHÒNG (Từ ngày 15/6 đến 19/6/2015)

7:41, Thứ Hai, 2-5-2022

LỊCH CÔNG TÁC CỦA HĐND - UBND HUYỆN VÀ VĂN PHÒNG HĐND&UBND
Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017

 Thứ ngày Buổi Nội dung công việc Chủ Trì Lái xe Tham gia Địa điểm
Thứ Hai 04/12/2017 Sáng - 07h30: Chào cờ đầu tháng 12/2017 Đ/c Tri   Mời CT UBND, các PCT HĐND, UBND huyện, CC, VC Văn phòng Phòng họp số 1
- 08h00: Dự Hội nghị thảo luận giải pháp, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị Đ/c Vân Dần   KS Sài Gòn
- 08h30: Họp UBND huyện rà soát các nội dung của UBND huyện trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Đ/c Hổ, Thuận   Theo giấy mời Phòng họp số 1
Chiều - 13h30: Dự giao ban Thường trực Huyện ủy Đ/c Vân Dần   Huyện ủy
- 13h30: Dự Đại hội Công đoàn huyện Đ/c Tri   Đ/c Sâm Hội trường UBND huyện
Thứ Ba 05/12/2017 Sáng - 07h30: Dự Đại hội Công đoàn huyện (cả ngày) Đ/c Vân   Đ/c Vinh, Đông, Tri, Sâm Hội trường UBND huyện
Chiều - 14h30: Làm việc với BTL Tăng thiết giáp Đ/c Hổ   Đ/c Hiến, Trình, BCHQS, VH&TT, LĐ-TB&XH Phòng giao ban
Thứ Tư 06/12/2017 Sáng - 08h00: Dự tiếp xúc cử tri HĐND huyện Đ/c Vân Dần Đ/c Tri, Minh, phòng Y tế xã A Dơi
- 08h00: Dự tiếp xúc cử tri HĐND huyện Đ/c Vinh Long Đ/c Đông, Hiến xã Hướng Phùng
- 08h00: Cùng BCĐ tỉnh kiểm tra, thẩm định ĐVVH xuất sắc năm 2017 Đ/c Hổ Hùng   thị trấn Lao Bảo
Chiều - 13h30: Dự tiếp xúc cử tri HĐND huyện Đ/c Hổ Hùng Thanh tra xã Hướng Tân
- 13h30: Dự tiếp xúc cử tri HĐND huyện Đ/c Thuận Thắng   xã Tân Long
- 13h30: Họp đánh giá phân loại cán bộ là trưởng, phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện Đ/c Vân   UV UBND huyện; trưởng, phó các CQ, ĐV trực thuộc UBND huyện; UVBCH ĐB CQCQ; CT UBND xã, thị trấn Hội trường UBND huyện
Thứ Năm 07/12/2017 Sáng - 08h00: Làm việc với UBKT Huyện ủy tại Phòng TN&MT Đ/c Đông     Phòng TN&MT
Chiều - 14h00: Họp UBND huyện (mở rộng) đóng góp ý kiến vào các đề án, báo cáo trình HĐND huyện Đ/c Vân   TT HĐND, PCT UBND huyện, trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các xã, thị trấn Hội trường UBND huyện
Thứ Sáu 08/12/2017 Sáng - 07h30: Tập huấn bảo vệ bí mật nhà nước Đ/c Hổ   Đ/c Tri; Theo giấy mời Hội trường UBND huyện
- 08h00: Hội nghị Sơ kết công tác cử tuyển Đ/c Vân   mời TT HU, HĐND; Đ/c Hiến; Theo giấy mời Phòng họp số 1
Chiều - 13h30: Tập huấn thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất Đ/c Thuận   Đ/c Hiến, Theo giấy mời Hội trường UBND huyện
- 14h00: Làm việc với các Hội xã hội của huyện Đ/c Vân   Đ/c Tri, TC-KH, NV Phòng giao ban
- 15h30: Làm việc với Phòng Tư pháp huyện Đ/c Vân   Đ/c Tri, Trình Phòng giao ban

 

Các tin khác
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 6
  • numberArticle - 6
  • numberRelation - 0
Lịch làm việc
Thông báo mới
Giấy mời
Hình ảnh